irg

BONY NA SZKOLENIA

Instytut Rozwoju Gospodarczego zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych poprzez Bazę Usług Rozwojowych. IRG posiada certyfikat SZJ w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, doradczych i e-learningu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Posiadamy wpis do BUR, w ramach którego realizujemy usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Proponowane usługi są współfinasowane ze środków funduszy europejskich w związku z czym poziom dofinasowania w przypadku osób fizycznych wynosi do 85 % natomiast w przypadku przedsiębiorstw do 80 %.

Znajdziesz nas tutaj: http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl                                                                                                                                                 page3image3391266720 

PRZEDSIĘBIORCY

  • Sektor finansowy
  • Sektor handlu
  • Sektor komunikacji marketingowej
  • Sektor odzysku materiałowego surowców
  • Sektor telekomunikacji
  • Sektor turystyki
  • Sektor żywności wysokiej jakości

OSOBY INDYWIDUALNE

Szkolenia językowe/TIK/kursy kompetencji ogólnych:

  • osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia.

Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych kończące się egzaminem:

  • osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.