ZAMÓWIENIA

03.03.2023

Informuję, iż Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym zapis w części WARUNKI dotyczącej warunków udziału w postępowaniu w zakresie wniesienia wadium celem ujednolicenia zapisu zapytania opublikowanego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a wersją papierową zapytania w pkt. 6.6 zamieszczoną w załącznikach.

Przed zmianą:

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 2 454,00 PLN w terminie zgodnym z terminem składania ofert na konto Zamawiającego nr rachunku bankowego 34 1940 1076 3141 2876 0000 0000 z dopiskiem „Wadium do zapytania ofertowego nr 01/3.3.1/0218/RPOWP/2023”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi wadium stanowiące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w całości zostanie zatrzymane do zakończenia pełnej realizacji umowy. Pozostałe wadia, po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną zwrócone.

Po zmianie:

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1 888,00 PLN w terminie zgodnym z terminem składania ofert na konto Zamawiającego nr rachunku bankowego 34 1940 1076 3141 2876 0000 0000 z dopiskiem „Wadium do zapytania ofertowego nr 01/3.3.1/0218/RPOWP/2023”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi wadium stanowiące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w całości zostanie zatrzymane do zakończenia pełnej realizacji umowy. Pozostałe wadia, po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną zwrócone.

Ze względu na uwarunkowania techniczne dotyczące korekty zapytania ofertowego po jego opublikowaniu nie ma fizycznej możliwości zmiany przedmiotowej kwoty pomimo jej faktycznej aktualizacji wskazanej powyżej.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają̨ bez zmian.

Prezes Zarządu

Paweł Hryniewicki

02.02.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 01/3.3.1/0218/RPOWP/2023 na doposażenie pracowni zawodu Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie w ramach realizacji Projektu pt. Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

zapytanie_ofertowe_01_3.3.1_0218_RPOWP_2023

zał_nr_1_zapytanie_ofertowe_01_3.3.1_0218_RPOWP_2023

zapytanie_ofertowe_01_3.3.1_0218_RPOWP_2023

zał_nr_1_zapytanie_ofertowe_01_3.3.1_0218_RPOWP_2023

18.03.2022

Rozeznanie cenowe nr RC/07/3.1.1/0479/2022 celem zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć MAŁY SZACHISTA w postaci: podręczniki do gry w szachy dla dzieci, zestawy do gry w szachy (plansza, figury) oraz szachy ogrodowe w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

28.01.2022

Rozeznanie cenowe nr RC/01-01/3.1.1/0479/2022 celem zakup zestawów klocków LEGO w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozeznanie_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/06/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY TANCERZ dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do: Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem – Oddział Przedszkolny, Szkoły Podstawowej w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/05/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY SZACHISTA dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 – 6 lat uczęszczających do: Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem – Oddział Przedszkolny, Szkoły Podstawowej w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozeznanie_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r

Rozeznanie cenowe nr RC/04/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY KONSTRUKTOR dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r

Rozeznanie cenowe nr RC/03/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY PRZYRODNIK dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/02/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY INFORMATYK dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

14.12.2021 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/01/3.1.1/0479/2021 celem zakupu zestawów klocków LEGO w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 01/3.3.1/0218/RPOWP/2020 – na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie kształcących się na kierunku technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych w ramach realizacji Projektu pt. Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na organizację i przeprowadzenie kursów dla słuchaczy i nauczycieli EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego dla słuchaczy EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03-01/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na doposażenie pracowni zawodu EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE