ZAMÓWIENIA

18.03.2022

Rozeznanie cenowe nr RC/07/3.1.1/0479/2022 celem zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć MAŁY SZACHISTA w postaci: podręczniki do gry w szachy dla dzieci, zestawy do gry w szachy (plansza, figury) oraz szachy ogrodowe w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_07_3.1.1_0479_2022

28.01.2022

Rozeznanie cenowe nr RC/01-01/3.1.1/0479/2022 celem zakup zestawów klocków LEGO w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozeznanie_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01-01_3.1.1_0479_2022

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/06/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY TANCERZ dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do: Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem – Oddział Przedszkolny, Szkoły Podstawowej w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_06_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/05/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY SZACHISTA dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 – 6 lat uczęszczających do: Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem – Oddział Przedszkolny, Szkoły Podstawowej w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozeznanie_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_05_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r

Rozeznanie cenowe nr RC/04/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY KONSTRUKTOR dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r

Rozeznanie cenowe nr RC/03/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY PRZYRODNIK dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_03_3.1.1_0479_2021

04.01.2022 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/02/3.1.1/0479/2022 celem organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY INFORMATYK dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_02_3.1.1_0479_2021

14.12.2021 r.

Rozeznanie cenowe nr RC/01/3.1.1/0479/2021 celem zakupu zestawów klocków LEGO w ramach realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.1.1_0479_2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 01/3.3.1/0218/RPOWP/2020 – na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie kształcących się na kierunku technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych w ramach realizacji Projektu pt. Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na organizację i przeprowadzenie kursów dla słuchaczy i nauczycieli EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego dla słuchaczy EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03-01/3.3.1/0142/RPOWP/2018 na doposażenie pracowni zawodu EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku w ramach  realizacji Projektu pt. KLUCZ DO ZAWODU o nr RPO.03.03.01-20-0142/17 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE